All Floras      Advanced Search
  Login | eFloras Home | Help
A Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar

Genus list
Total: 2326 records, 92 on this page
Pages: a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
       
Taxon Id Name   # Lower Taxa 
111178 Ecbolium   7
111218 Echinochloa    
111266 Echitella = Mascarenhasia    
111273 Eclipta   1
111283 Ectinocladus = Alafia    
111299 Edbakeria = Pearsonia    
111336 Ehretia   7
111338 Eichhornia    
111351 Eionitis = Oldenlandia    
111373 Elachyptera   1
111376 Elaeis   1
111377 Elaeocarpus   8
111380 Elaeodendron    
111389 Elaphoglossum   30
111400 Elatostema    
111403 Elattospermum = Breonia    
111408 Elcaja = Trichilia    
111409 Elcana = Cerbera    
111420 Eleocharis   2
111427 Elephantopus    
111432 Eleusine    
313812 Eliaea = Eliea    
111453 Eliea   1
111454 Eligmocarpus   1
111457 Elionurus    
111471 Ellipanthus    
111520 Elytraria   2
111532 Embelia   8
111550 Emilia   13
111574 Empogona = Tricalysia    
111613 Endacanthus = Pyrenacantha    
111629 Endocaulos   1
111670 Endostemon   1
202807 Endrachium = Humbertia    
111708 Enhalus    
111712 Enicostema   1
111718 Enneapogon   1
111727 Ensete   1
111731 Entada   6
111739 Enteropogon   1
111741 Enterospermum = Coptosperma    
111761 Enydra   1
111777 Epallage = Anisopappus    
111779 Epaltes   1
111793 Ephippiandra   7
111844 Epilobium   2
111887 Epithinia = Scyphiphora    
111897 Equisetum   1
111900 Eragrostis   12
203064 Erasanthe   1
111906 Erblichia   3
111942 Eremolaena   2
111947 Eremomastax    
111987 Erica   35
111993 Ericinella = Erica    
112012 Eriobotrya    
112020 Eriocaulon   17
112027 Eriochloa   2
112073 Eriosema   5
112081 Eriospora = Coleochloa    
313857 Eriostoma = Tricalysia    
313861 Ernestimeyera = Alberta    
112131 Ervatamia = Tabernaemontana    
112153 Erythrina   6
112164 Erythrodanum = Coprosma    
112171 Erythrophleum   1
112174 Erythrophysa   6
112175 Erythrophysopsis = Erythrophysa    
112181 Erythrospermum    
112187 Erythroxylum   23
112231 Ethulia   1
112274 Euclasta    
112277 Euclinia   1
112307 Eugenia   45
112317 Eulalia   1
112324 Eulophia   21
112326 Eulophiella   5
112329 Eumachia = Psychotria    
112333 Eumorphanthus = Psychotria    
112339 Euodia = Melicope    
112355 Euphorbia   125
112437 Eusiphon   3
317212 Eutropis =    
200901 Evodia =    
112507 Evolvulus   2
112509 Evonymopsis    
112520 Exacum   38
112522 Exallage = Oldenlandia    
112534 Excoecaria    
112549 Exocarpos =    
112564 Exomiocarpon   1
112588 Eyselia = Galium    
       
Pages: a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z    


 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |