All Floras      Advanced Search
  Login | eFloras Home | Help
Madagascar Catalogue | Family List | Lamiales | Lamiaceae

Ajuga

Total: 5 records
       
Taxon Id Name    
242417504 Ajuga decaryana    
242417505 Ajuga flaccida    
242417506 Ajuga hildebrandtii = Ajuga robusta    
242417507 Ajuga oocephala    
242417508 Ajuga robusta    


 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |