All Floras      Advanced Search
  Login | eFloras Home | Help
Chinese Plant Names | Family List | Araceae

Zantedeschia

Total: 4 records
       
Taxon Id Name    
200027345 Zantedeschia aethiopica 马蹄莲  
200027346 Zantedeschia albo-maculata 白马蹄莲  
200027347 Zantedeschia melanoleuca 紫心黄马蹄莲  
200027348 Zantedeschia rehmannii 红马蹄莲  


 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |