All Floras      Advanced Search
Page 247 Login | eFloras Home | Help
Pakistan | Family List | Brassicaceae | Arabis

Arabis petiolate M.Bieb., Fl. Taur.-Cauc. 2: 126. 1808.
        = Alliaria petiolata


 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |