All Floras      Advanced Search
FOC Vol. 2-3 Page 209 Login | eFloras Home | Help
FOC | Family List | FOC Vol. 2-3 | Pteridaceae | Pteris

73a. Pteris wallichiana var. wallichiana

西南凤尾蕨(原变种) xi nan feng wei jue (yuan bian zhong)

Campteria wallichiana T. Moore; Litobrochia wallichiana Fée (1850), not C. Presl (1836); Pteris morrisonicola Hayata.

Plants ca. 1.5 m tall; stipes castaneous-reddish, costa and costules straw-colored; segment apices usually acuminate; segments 3.5-4.5 mm wide.

Forests within valleys; 800-2600 m. Chongqing, Guangdong (Xinyi), Guangxi (Huaping), Guizhou (Qingzhen), Hainan (Sanya), Hunan, Sichuan (Emei Shan, Hanyuan, Hongxi), Taiwan, Xizang (Cuona), Yunnan (Jingdong, Yangbi, Yingjiang) [Bhutan, India, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Nepal, Philippines, Thailand, Vietnam].


 

Related Objects Image Gallery 
 • Illustration
 • Illustration
 • Illustration
 • Illustration

  Flora of China @ efloras.org
  Browse by
  Volume
  Family
  Genera
  Advanced Search


  Flora of China Home


  Checklist

   

   

   |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |