All Floras      Advanced Search
BFNA Vol. 3 Login | eFloras Home | Help
BFNA | Family List | BFNA Vol. 3 | Jungermanniaceae | Jungermannia

Jungermannia exsectiformis Breidler, Mitt. Naturwiss. Vereines Steiermark. 30: 321. 1894.
        = Tritomaria exsectiformis


 

 |  eFlora Home |  People Search  |  Help  |  ActKey  |  Hu Cards  |  Glossary  |